OLS 2015

. Locatie: Roermond-Maasniel

Boek nu nog uw kamer voor het OLS weekend!

Vanaf 10.00 uur is er de ontvangst van de genodigden, waarna de burgemeester van Roermond, Rianne Donders, een welkomstwoord zal spreken. Vervolgens gaan de genodigden samen met de secretarissen van de OLS-federatie naar de erepoort. Daar zullen zij ontvangen worden door de president en vice-president van de OLS-federatie.

Om 11.30 uur vindt dan de ceremoniële opening plaats op het paradeterrein. De parade wordt afgenomen door de Gouverneurs van beide Limburgen, de president van de OLS-federatie en de vice-president van de OLS-federatie.
Aansluitend zijn er om 12.00 uur de openingstoespraken in de grote feesttent.

Om 12.30 uur zullen dan de diverse wedstrijden op het feestterrein gaan beginnen. Dit zijn onder andere exercitie-wedstrijden, vendelen, muziekwedstrijden voor zowel korpsen als solisten en de beoordeling van diverse categorieën waaronder bijvoorbeeld Mooiste Koningin, Modelste Generaal, Beste Marketentster(groep) en Beste Bieleman(groep).

De optocht, die vanaf 13.30 uur door Maasniel trekt, zal ruim 8000 deelnemers tellen; een kleurrijk en onderhoudend schouwspel voor jong en oud. Overigens maakt ook de optocht deel uit van de wedstrijden die deze dag plaatsvinden. Over de gehele route staan juryleden die de deelnemers beoordelen in verschillende categorieën, zoals Beste Defilé, Mooiste Geheel, Beste Vaandeldrager en Beste Bordjesdrager.
Klik hier voor de optochtvolgorde!

Tegen het eind van de middag, rond 16.40 uur, zijn alle ogen gericht op de bölkes in de schietbomen. Dan barst namelijk de strijd om d’n Um los op het OLS-terrein. Alle deelnemende verenigingen mogen met 1 zestal meedoen met de schietwedstrijd. Er wordt telkens door 2 verenigingen op één hark geschoten waarbij de paal van de schietboom als scheidslijn geldt. Elk zestal moet rijen met 18 bölkes afschieten, te beginnen vanaf de buitenste rij en van boven naar beneden. Elke individuele schutter mag hierbij 3 schoten lossen. Wanneer er wordt gemist, een verkeerd bölke geraakt òf het bölke blijft in de boom aan het stokje hangen, dan is de vereniging helaas uitgesloten van verdere deelname. Alleen het zestal dat als enige niet mist danwel als laatste mist, heeft de schietwedstrijd om d’n Um gewonnen. Wanneer er nog geen winnaar is bij het invallen van de duisternis, dan wordt de wedstrijd gestaakt en zal er op zaterdag 11 juli verder gekaveld worden.

Het OLS- feest op zondag 5 juli zal tot in de kleine uurtjes duren en wordt onder andere verzorgd door diverse artiesten zowel in de biertent als de feesttent. Ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten dus er zullen de hele dag voldoende gelegenheden zijn waar een hapje en drankje genuttigd kunnen worden.

Praktische info:

Bekijk de website van OLS 2015